MENXPAT
INSIDERS

新作介紹:微電影《神奇開心糖》

3 years ago
    share to

數月前在中大微電影及短片製作課程,與志同道合嘅同學創作了這個小故事,《神奇開心糖》講述一個35歲,到了年齡關口嘅香港女仔,係事業略有成績但感情生活落空,對事情處處不滿,生活得極不愉快,直到遇到《神奇開心糖》發生嘅事情,令到佢對人生有新嘅體會。

希望大家多多支持,請細心欣賞。

    share to

立即按Like,追蹤STYLE-TIPS.COM 每天facebook更新!

related news