MENXPAT
LEISURE

Narumi 限量版高級骨瓷系列

4 years ago

品味各人喜好不一,並無具體標準,只要您對生活有要求,總能從細節中展現獨特風格,那怕只是平常不過的餐具!骨瓷品牌 Narumi 推出限定系列,完美骨瓷餐具,放在家中餐桌上,也能彰顯品味!

Narumi 今次推出 Lucy’s Garden、Milano、Glass Works Narumi - “Horse” 三個系列,當中 Milano 是 Narumi 經典系列之一,今年再度推出兼以日本傳統為主題,用梅花為骨瓷點綴,融和西方與日本家居美的藝術!同時,為配合馬年 Narumi 更推出限量版馬年生肖清酒杯,絕對有收藏價值!

立即按Like,追蹤STYLE-TIPS.COM 每天facebook更新!

related news